awatar
Athantor

płeć: mężczyzna
wiek: 35 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 887


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:57 min/km 20.33 km/h wykres
2.0 km 02:54 min/km 20.64 km/h wykres
3.0 km 02:42 min/km 22.08 km/h wykres
4.0 km 02:13 min/km 26.95 km/h wykres
5.0 km 02:28 min/km 24.25 km/h wykres
6.0 km 02:17 min/km 26.24 km/h wykres
7.0 km 02:49 min/km 21.23 km/h wykres
8.0 km 02:22 min/km 25.27 km/h wykres
9.0 km 02:11 min/km 27.38 km/h wykres
10.0 km 02:19 min/km 25.79 km/h wykres
11.0 km 03:25 min/km 17.55 km/h wykres
12.0 km 02:21 min/km 25.51 km/h wykres
13.0 km 02:32 min/km 23.67 km/h wykres
14.0 km 04:34 min/km 13.10 km/h wykres
15.0 km 02:25 min/km 24.66 km/h wykres
16.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres
17.0 km 03:00 min/km 19.92 km/h wykres
18.0 km 02:44 min/km 21.92 km/h wykres
19.0 km 02:24 min/km 24.93 km/h wykres
20.0 km 02:21 min/km 25.35 km/h wykres
21.0 km 02:34 min/km 23.29 km/h wykres
22.0 km 02:29 min/km 24.07 km/h wykres
23.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres
24.0 km 02:12 min/km 27.17 km/h wykres
25.0 km 02:02 min/km 29.39 km/h wykres
26.0 km 02:46 min/km 21.57 km/h wykres
27.0 km 02:50 min/km 21.13 km/h wykres
28.0 km 02:18 min/km 26.03 km/h wykres
29.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
30.0 km 03:42 min/km 16.21 km/h wykres
31.0 km 03:23 min/km 17.66 km/h wykres
32.0 km 04:04 min/km 14.73 km/h wykres
33.0 km 05:20 min/km 11.23 km/h wykres
34.0 km 03:03 min/km 19.60 km/h wykres
35.0 km 05:19 min/km 11.25 km/h wykres
36.0 km 03:09 min/km 18.96 km/h wykres
37.0 km 04:43 min/km 12.71 km/h wykres
38.0 km 02:21 min/km 25.36 km/h wykres
39.0 km 03:06 min/km 19.30 km/h wykres
40.0 km 04:09 min/km 14.42 km/h wykres
41.0 km 12:42 min/km 4.71 km/h wykres
42.0 km 03:08 min/km 19.04 km/h wykres
43.0 km 02:13 min/km 26.99 km/h wykres
44.0 km 04:46 min/km 12.56 km/h wykres
45.0 km 13:37 min/km 4.40 km/h wykres
46.0 km 08:32 min/km 7.03 km/h wykres
47.0 km 02:34 min/km 23.35 km/h wykres
48.0 km 04:21 min/km 13.78 km/h wykres
54.0 km 02:48 min/km 21.31 km/h wykres
55.0 km 02:48 min/km 21.40 km/h wykres
56.0 km 02:54 min/km 20.57 km/h wykres
57.0 km 03:29 min/km 17.15 km/h wykres
58.0 km 02:48 min/km 21.35 km/h wykres
59.0 km 02:33 min/km 23.48 km/h wykres
60.0 km 02:25 min/km 24.69 km/h wykres
61.0 km 02:20 min/km 25.59 km/h wykres
62.0 km 02:20 min/km 25.66 km/h wykres
63.0 km 02:20 min/km 25.55 km/h wykres
64.0 km 02:16 min/km 26.31 km/h wykres
65.0 km 02:25 min/km 24.76 km/h wykres
66.0 km 02:43 min/km 22.02 km/h wykres
67.0 km 02:36 min/km 22.95 km/h wykres
68.0 km 02:22 min/km 25.34 km/h wykres
69.0 km 02:13 min/km 26.93 km/h wykres
70.0 km 02:13 min/km 26.99 km/h wykres
71.0 km 02:58 min/km 20.19 km/h wykres
72.0 km 12:58 min/km 4.62 km/h wykres
73.0 km 03:55 min/km 15.25 km/h wykres
74.0 km 03:32 min/km 16.95 km/h wykres
75.0 km 02:34 min/km 23.26 km/h wykres
76.0 km 02:21 min/km 25.36 km/h wykres
77.0 km 02:27 min/km 24.46 km/h wykres
78.0 km 02:23 min/km 25.16 km/h wykres
79.0 km 03:12 min/km 18.67 km/h wykres
80.0 km 02:04 min/km 28.96 km/h wykres
81.0 km 02:07 min/km 28.24 km/h wykres
82.0 km 02:03 min/km 29.17 km/h wykres
83.0 km 02:21 min/km 25.37 km/h wykres
84.0 km 03:08 min/km 19.09 km/h wykres
85.0 km 02:03 min/km 29.16 km/h wykres
86.0 km 02:02 min/km 29.26 km/h wykres
87.0 km 02:22 min/km 25.24 km/h wykres
88.0 km 02:12 min/km 27.27 km/h wykres
89.0 km 02:06 min/km 28.38 km/h wykres
90.0 km 02:34 min/km 23.25 km/h wykres
91.0 km 02:19 min/km 25.87 km/h wykres
92.0 km 01:55 min/km 31.15 km/h wykres
93.0 km 04:07 min/km 14.57 km/h wykres
94.0 km 02:31 min/km 23.73 km/h wykres
95.0 km 02:26 min/km 24.61 km/h wykres
96.0 km 02:13 min/km 26.97 km/h wykres
97.0 km 02:27 min/km 24.44 km/h wykres
98.0 km 02:46 min/km 21.58 km/h wykres
99.0 km 02:18 min/km 25.95 km/h wykres
100.0 km 02:30 min/km 23.89 km/h wykres
101.0 km 02:12 min/km 27.22 km/h wykres
102.0 km 02:18 min/km 26.06 km/h wykres
103.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres
104.0 km 02:07 min/km 28.30 km/h wykres
105.0 km 02:24 min/km 24.94 km/h wykres
106.0 km 02:21 min/km 25.39 km/h wykres
107.0 km 02:03 min/km 29.08 km/h wykres
108.0 km 02:41 min/km 22.22 km/h wykres
109.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres
110.0 km 02:37 min/km 22.92 km/h wykres
Porównywarka aktywności