sq2hce

płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2012-05-28
aktywności: 769


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 02:17 min/km 26.20 km/h wykres
2.0 km 03:13 min/km 18.60 km/h wykres
3.0 km 03:06 min/km 19.34 km/h wykres
4.0 km 02:09 min/km 27.88 km/h wykres
5.0 km 00:42 min/km 84.46 km/h wykres
6.0 km 00:52 min/km 68.08 km/h wykres
7.0 km 00:51 min/km 69.86 km/h wykres
8.0 km 00:41 min/km 86.79 km/h wykres
9.0 km 00:39 min/km 92.00 km/h wykres
10.0 km 00:38 min/km 93.30 km/h wykres
11.0 km 00:43 min/km 82.99 km/h wykres
12.0 km 00:33 min/km 106.60 km/h wykres
13.0 km 00:29 min/km 120.51 km/h wykres
14.0 km 00:29 min/km 120.94 km/h wykres
15.0 km 00:27 min/km 131.98 km/h wykres
16.0 km 00:26 min/km 133.85 km/h wykres
17.0 km 00:25 min/km 139.06 km/h wykres
18.0 km 00:25 min/km 138.87 km/h wykres
19.0 km 00:24 min/km 149.54 km/h wykres
20.0 km 00:24 min/km 146.10 km/h wykres
21.0 km 00:24 min/km 146.77 km/h wykres
22.0 km 00:26 min/km 138.31 km/h wykres
23.0 km 00:24 min/km 147.42 km/h wykres
24.0 km 00:24 min/km 147.61 km/h wykres
25.0 km 00:32 min/km 110.63 km/h wykres
26.0 km 00:37 min/km 96.80 km/h wykres
27.0 km 00:26 min/km 133.38 km/h wykres
28.0 km 00:27 min/km 131.00 km/h wykres
29.0 km 00:23 min/km 153.19 km/h wykres
30.0 km 00:26 min/km 135.34 km/h wykres
31.0 km 00:30 min/km 118.62 km/h wykres
32.0 km 00:23 min/km 151.60 km/h wykres
33.0 km 00:24 min/km 148.72 km/h wykres
34.0 km 00:28 min/km 126.77 km/h wykres
35.0 km 00:26 min/km 134.92 km/h wykres
36.0 km 00:23 min/km 154.81 km/h wykres
37.0 km 00:25 min/km 142.63 km/h wykres
38.0 km 00:25 min/km 143.65 km/h wykres
39.0 km 00:22 min/km 159.91 km/h wykres
40.0 km 00:22 min/km 157.35 km/h wykres
41.0 km 00:23 min/km 155.55 km/h wykres
42.0 km 00:24 min/km 149.08 km/h wykres
43.0 km 00:22 min/km 160.87 km/h wykres
44.0 km 00:21 min/km 164.11 km/h wykres
45.0 km 00:21 min/km 167.20 km/h wykres
46.0 km 00:21 min/km 169.21 km/h wykres
47.0 km 00:22 min/km 163.27 km/h wykres
48.0 km 00:22 min/km 162.78 km/h wykres
49.0 km 00:21 min/km 164.35 km/h wykres
50.0 km 00:23 min/km 154.22 km/h wykres
51.0 km 00:27 min/km 129.31 km/h wykres
52.0 km 00:29 min/km 120.97 km/h wykres
53.0 km 00:26 min/km 135.53 km/h wykres
54.0 km 00:23 min/km 155.72 km/h wykres
55.0 km 00:22 min/km 158.84 km/h wykres
56.0 km 00:23 min/km 155.89 km/h wykres
57.0 km 00:22 min/km 156.66 km/h wykres
58.0 km 00:23 min/km 152.29 km/h wykres
59.0 km 00:32 min/km 110.90 km/h wykres
60.0 km 00:27 min/km 129.75 km/h wykres
61.0 km 00:24 min/km 145.68 km/h wykres
62.0 km 00:39 min/km 91.58 km/h wykres
63.0 km 00:38 min/km 93.35 km/h wykres
64.0 km 00:25 min/km 141.38 km/h wykres
65.0 km 00:24 min/km 148.52 km/h wykres
66.0 km 00:22 min/km 158.36 km/h wykres
67.0 km 00:24 min/km 147.65 km/h wykres
68.0 km 00:24 min/km 144.60 km/h wykres
69.0 km 00:24 min/km 148.17 km/h wykres
70.0 km 00:23 min/km 156.41 km/h wykres
71.0 km 00:23 min/km 152.93 km/h wykres
72.0 km 00:22 min/km 161.11 km/h wykres
73.0 km 00:21 min/km 166.34 km/h wykres
74.0 km 00:21 min/km 167.31 km/h wykres
75.0 km 00:21 min/km 164.49 km/h wykres
76.0 km 00:26 min/km 134.11 km/h wykres
77.0 km 00:23 min/km 151.48 km/h wykres
78.0 km 00:22 min/km 163.41 km/h wykres
79.0 km 00:22 min/km 163.44 km/h wykres
80.0 km 00:23 min/km 153.95 km/h wykres
81.0 km 00:23 min/km 151.81 km/h wykres
82.0 km 00:22 min/km 156.59 km/h wykres
83.0 km 00:22 min/km 159.09 km/h wykres
84.0 km 00:27 min/km 131.07 km/h wykres
85.0 km 00:28 min/km 126.45 km/h wykres
86.0 km 00:23 min/km 151.51 km/h wykres
87.0 km 00:24 min/km 147.75 km/h wykres
88.0 km 00:25 min/km 138.70 km/h wykres
89.0 km 00:27 min/km 129.41 km/h wykres
90.0 km 00:35 min/km 102.04 km/h wykres
91.0 km 00:30 min/km 118.09 km/h wykres
92.0 km 00:26 min/km 133.92 km/h wykres
93.0 km 00:25 min/km 140.77 km/h wykres
94.0 km 00:24 min/km 148.80 km/h wykres
95.0 km 00:26 min/km 138.40 km/h wykres
96.0 km 00:26 min/km 134.42 km/h wykres
97.0 km 00:26 min/km 136.42 km/h wykres
98.0 km 00:23 min/km 155.09 km/h wykres
99.0 km 00:23 min/km 150.16 km/h wykres
100.0 km 00:24 min/km 148.09 km/h wykres
101.0 km 00:24 min/km 144.61 km/h wykres
102.0 km 00:25 min/km 140.23 km/h wykres
103.0 km 00:26 min/km 137.66 km/h wykres
104.0 km 00:39 min/km 91.29 km/h wykres
105.0 km 00:40 min/km 89.91 km/h wykres
106.0 km 00:30 min/km 119.48 km/h wykres
107.0 km 00:31 min/km 114.44 km/h wykres
108.0 km 00:40 min/km 88.06 km/h wykres
109.0 km 00:38 min/km 93.86 km/h wykres
110.0 km 00:27 min/km 132.92 km/h wykres
111.0 km 00:22 min/km 161.04 km/h wykres
112.0 km 00:21 min/km 167.77 km/h wykres
113.0 km 00:21 min/km 168.86 km/h wykres
114.0 km 00:21 min/km 170.45 km/h wykres
115.0 km 00:20 min/km 173.12 km/h wykres
116.0 km 00:20 min/km 172.79 km/h wykres
117.0 km 00:21 min/km 169.33 km/h wykres
118.0 km 00:21 min/km 169.25 km/h wykres
119.0 km 00:21 min/km 165.55 km/h wykres
120.0 km 00:22 min/km 162.06 km/h wykres
121.0 km 00:21 min/km 171.34 km/h wykres
122.0 km 00:20 min/km 172.23 km/h wykres
123.0 km 00:20 min/km 171.47 km/h wykres
124.0 km 00:21 min/km 168.02 km/h wykres
125.0 km 00:23 min/km 151.67 km/h wykres
126.0 km 00:21 min/km 165.67 km/h wykres
127.0 km 00:22 min/km 161.99 km/h wykres
128.0 km 00:21 min/km 166.34 km/h wykres
129.0 km 00:21 min/km 164.75 km/h wykres
130.0 km 00:22 min/km 159.52 km/h wykres
131.0 km 00:22 min/km 159.53 km/h wykres
132.0 km 00:22 min/km 162.86 km/h wykres
133.0 km 00:21 min/km 165.22 km/h wykres
134.0 km 00:24 min/km 144.26 km/h wykres
135.0 km 00:23 min/km 155.46 km/h wykres
136.0 km 00:22 min/km 158.91 km/h wykres
137.0 km 00:22 min/km 158.14 km/h wykres
138.0 km 00:23 min/km 152.68 km/h wykres
139.0 km 00:23 min/km 151.70 km/h wykres
140.0 km 00:23 min/km 154.80 km/h wykres
141.0 km 00:22 min/km 161.35 km/h wykres
142.0 km 00:21 min/km 168.70 km/h wykres
143.0 km 00:21 min/km 170.78 km/h wykres
144.0 km 00:21 min/km 165.62 km/h wykres
145.0 km 00:21 min/km 165.07 km/h wykres
146.0 km 00:22 min/km 162.92 km/h wykres
147.0 km 00:23 min/km 154.99 km/h wykres
148.0 km 00:22 min/km 162.47 km/h wykres
149.0 km 00:21 min/km 165.89 km/h wykres
150.0 km 00:22 min/km 156.81 km/h wykres
151.0 km 00:21 min/km 164.55 km/h wykres
152.0 km 00:22 min/km 161.29 km/h wykres
153.0 km 00:22 min/km 161.84 km/h wykres
154.0 km 00:22 min/km 162.52 km/h wykres
155.0 km 00:22 min/km 159.37 km/h wykres
156.0 km 00:21 min/km 164.14 km/h wykres
157.0 km 00:21 min/km 169.05 km/h wykres
158.0 km 00:21 min/km 163.77 km/h wykres
159.0 km 00:21 min/km 165.26 km/h wykres
160.0 km 00:21 min/km 169.92 km/h wykres
161.0 km 00:21 min/km 165.75 km/h wykres
162.0 km 00:22 min/km 156.56 km/h wykres
163.0 km 00:22 min/km 162.86 km/h wykres
164.0 km 00:21 min/km 168.04 km/h wykres
165.0 km 00:21 min/km 165.67 km/h wykres
166.0 km 00:20 min/km 173.03 km/h wykres
167.0 km 00:20 min/km 176.47 km/h wykres
168.0 km 00:21 min/km 166.18 km/h wykres
169.0 km 00:21 min/km 169.10 km/h wykres
170.0 km 00:21 min/km 168.90 km/h wykres
171.0 km 00:21 min/km 168.29 km/h wykres
172.0 km 00:20 min/km 171.79 km/h wykres
173.0 km 00:21 min/km 169.98 km/h wykres
174.0 km 00:20 min/km 179.00 km/h wykres
175.0 km 00:26 min/km 133.57 km/h wykres
176.0 km 00:32 min/km 110.75 km/h wykres
177.0 km 00:22 min/km 163.51 km/h wykres
178.0 km 00:21 min/km 166.25 km/h wykres
179.0 km 00:20 min/km 171.43 km/h wykres
180.0 km 00:20 min/km 172.17 km/h wykres
181.0 km 00:21 min/km 169.39 km/h wykres
182.0 km 00:20 min/km 171.63 km/h wykres
183.0 km 00:21 min/km 171.06 km/h wykres
184.0 km 00:20 min/km 173.14 km/h wykres
185.0 km 00:21 min/km 166.19 km/h wykres
186.0 km 00:20 min/km 172.41 km/h wykres
187.0 km 00:21 min/km 167.08 km/h wykres
188.0 km 00:22 min/km 160.70 km/h wykres
189.0 km 00:20 min/km 174.80 km/h wykres
190.0 km 00:19 min/km 181.43 km/h wykres
191.0 km 00:20 min/km 174.04 km/h wykres
192.0 km 00:20 min/km 178.57 km/h wykres
193.0 km 00:20 min/km 176.94 km/h wykres
194.0 km 00:21 min/km 168.50 km/h wykres
195.0 km 00:20 min/km 176.00 km/h wykres
196.0 km 00:20 min/km 175.43 km/h wykres
197.0 km 00:20 min/km 178.69 km/h wykres
198.0 km 00:20 min/km 176.15 km/h wykres
199.0 km 00:21 min/km 170.58 km/h wykres
200.0 km 00:21 min/km 170.78 km/h wykres
201.0 km 00:20 min/km 176.66 km/h wykres
202.0 km 00:21 min/km 168.99 km/h wykres
203.0 km 00:22 min/km 160.66 km/h wykres
204.0 km 00:21 min/km 164.04 km/h wykres
205.0 km 00:22 min/km 158.70 km/h wykres
206.0 km 00:22 min/km 157.22 km/h wykres
207.0 km 00:21 min/km 166.62 km/h wykres
208.0 km 00:20 min/km 179.08 km/h wykres
209.0 km 00:21 min/km 165.16 km/h wykres
210.0 km 00:26 min/km 137.76 km/h wykres
211.0 km 00:26 min/km 134.40 km/h wykres
212.0 km 00:21 min/km 163.97 km/h wykres
213.0 km 00:26 min/km 137.39 km/h wykres
214.0 km 00:22 min/km 161.27 km/h wykres
215.0 km 00:21 min/km 167.18 km/h wykres
216.0 km 00:20 min/km 173.85 km/h wykres
217.0 km 00:21 min/km 166.01 km/h wykres
218.0 km 00:23 min/km 155.52 km/h wykres
219.0 km 00:22 min/km 160.27 km/h wykres
220.0 km 00:23 min/km 153.69 km/h wykres
221.0 km 00:24 min/km 144.85 km/h wykres
222.0 km 00:24 min/km 149.33 km/h wykres
223.0 km 00:22 min/km 156.79 km/h wykres
224.0 km 00:22 min/km 162.53 km/h wykres
225.0 km 00:21 min/km 167.56 km/h wykres
226.0 km 00:21 min/km 170.22 km/h wykres
227.0 km 00:25 min/km 139.79 km/h wykres
228.0 km 00:25 min/km 138.67 km/h wykres
229.0 km 00:23 min/km 155.97 km/h wykres
230.0 km 00:22 min/km 158.70 km/h wykres
231.0 km 00:21 min/km 164.84 km/h wykres
232.0 km 00:22 min/km 157.35 km/h wykres
233.0 km 00:24 min/km 148.70 km/h wykres
234.0 km 00:24 min/km 148.65 km/h wykres
235.0 km 00:23 min/km 152.84 km/h wykres
236.0 km 00:23 min/km 153.04 km/h wykres
237.0 km 00:23 min/km 153.90 km/h wykres
238.0 km 00:23 min/km 156.15 km/h wykres
239.0 km 00:23 min/km 153.06 km/h wykres
240.0 km 00:22 min/km 158.18 km/h wykres
241.0 km 00:23 min/km 155.12 km/h wykres
242.0 km 00:25 min/km 140.39 km/h wykres
243.0 km 00:24 min/km 145.23 km/h wykres
244.0 km 00:23 min/km 151.91 km/h wykres
245.0 km 00:22 min/km 158.25 km/h wykres
246.0 km 00:24 min/km 149.55 km/h wykres
247.0 km 00:24 min/km 145.72 km/h wykres
248.0 km 00:27 min/km 130.26 km/h wykres
249.0 km 00:29 min/km 123.38 km/h wykres
250.0 km 00:40 min/km 89.80 km/h wykres
251.0 km 00:41 min/km 86.95 km/h wykres
252.0 km 00:32 min/km 109.74 km/h wykres
253.0 km 00:27 min/km 129.27 km/h wykres
254.0 km 00:28 min/km 126.43 km/h wykres
255.0 km 00:30 min/km 116.90 km/h wykres
256.0 km 00:36 min/km 99.56 km/h wykres
257.0 km 00:45 min/km 79.89 km/h wykres
258.0 km 00:46 min/km 77.55 km/h wykres
259.0 km 00:45 min/km 79.81 km/h wykres
260.0 km 00:46 min/km 76.97 km/h wykres
261.0 km 00:45 min/km 78.67 km/h wykres
Porównywarka aktywności