2020-02-28

Data

0 z 28 (0%)

Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps

0.0 km

Dystans

00:00:00

Łączny czas

0.0 km

Średni dystans dzienny

0.0 km

Średni dystans w dni aktywne
Aktywności bez danych gps

0.0 km

Dystans

00:00:00

Łączny czas

0.0 km

Średni dystans dzienny

0.0 km

Średni dystans w dni aktywne
Data Trasy Rodzaj aktywności Dystans Czas trwania Najdłuższa
trasa
Średnia
prędkość
2017-08 1 samochód 32.68 km 01:03:53 32.68 km 46.62 km/h
(01:17 min/km)
2017-07 1 samochód 19.10 km 00:47:29 19.10 km 63.10 km/h
(00:57 min/km)
2017-05 3 samochód 248.84 km 05:59:42 116.26 km 65.15 km/h
(00:55 min/km)
2017-04 4 samochód 855.53 km 1 dzień 05:43:43 394.53 km 55.97 km/h
(01:04 min/km)
2017-03 15 samochód 7713.53 km 9 dni 18:57:27 1217.60 km 60.12 km/h
(00:59 min/km)
2017-02 2 inna 631.17 km 21:15:41 480.12 km 48.03 km/h
(01:14 min/km)
2017-02 21 samochód 7079.67 km 8 dni 11:40:28 760.90 km 54.47 km/h
(01:06 min/km)
2017-01 22 samochód 8332.43 km 7 dni 09:24:20 714.53 km 63.41 km/h
(00:56 min/km)
2016-12 23 samochód 10431.59 km 8 dni 19:28:07 749.87 km 65.96 km/h
(00:54 min/km)
2016-11 21 samochód 9920.18 km 8 dni 01:33:53 803.51 km 64.47 km/h
(00:55 min/km)
2016-10 22 samochód 8141.50 km 7 dni 18:35:14 726.06 km 60.49 km/h
(00:59 min/km)
2016-09 15 samochód 5483.61 km 4 dni 14:29:52 746.77 km 61.20 km/h
(00:58 min/km)
2016-08 29 samochód 10110.30 km 9 dni 13:22:23 767.48 km 61.09 km/h
(00:58 min/km)
2016-07 1 spacer 3.41 km 01:04:36 3.41 km 3.30 km/h
(18:09 min/km)
2016-07 20 samochód 7150.72 km 6 dni 11:21:58 730.98 km 61.47 km/h
(00:58 min/km)
2016-06 22 samochód 7562.69 km 7 dni 08:40:00 732.79 km 59.10 km/h
(01:00 min/km)
2016-05 23 samochód 6638.02 km 6 dni 05:32:28 740.89 km 63.80 km/h
(00:56 min/km)
2016-04 1 spacer 4.00 km 01:26:53 4.00 km 3.48 km/h
(17:12 min/km)
2016-04 18 samochód 6967.18 km 6 dni 04:59:40 740.04 km 65.94 km/h
(00:54 min/km)
2016-03 20 samochód 8253.81 km 6 dni 21:01:01 749.21 km 67.40 km/h
(00:53 min/km)
2016-02 16 samochód 7831.32 km 6 dni 06:56:02 734.23 km 71.45 km/h
(00:50 min/km)
2016-01 15 samochód 6850.67 km 5 dni 14:34:16 844.96 km 66.71 km/h
(00:53 min/km)
2015-12 1 marsz 4.45 km 01:13:14 4.45 km 3.68 km/h
(16:17 min/km)
2015-12 18 samochód 7153.45 km 6 dni 04:40:33 741.97 km 66.89 km/h
(00:53 min/km)
2015-11 24 samochód 8945.57 km 7 dni 19:17:04 736.57 km 61.79 km/h
(00:58 min/km)
2015-10 25 samochód 10800.73 km 10 dni 03:18:17 773.44 km 62.91 km/h
(00:57 min/km)
2015-09 3 rower górski 44.56 km 04:34:20 21.77 km 10.05 km/h
(05:58 min/km)
2015-09 3 samochód 126.56 km 07:46:14 53.03 km 40.34 km/h
(01:29 min/km)
2015-08 1 marsz 2.90 km 00:46:15 2.90 km 4.34 km/h
(13:47 min/km)
2015-08 31 samochód 8674.22 km 8 dni 05:32:12 753.43 km 60.96 km/h
(00:59 min/km)
2015-07 1 spacer 4.54 km 01:12:13 4.54 km 3.77 km/h
(15:53 min/km)
2015-07 26 samochód 8587.39 km 7 dni 19:12:53 748.48 km 63.54 km/h
(00:56 min/km)
2015-06 22 samochód 7647.77 km 7 dni 15:30:07 720.59 km 61.74 km/h
(00:58 min/km)
2015-05 21 samochód 7495.04 km 6 dni 04:36:23 734.55 km 66.67 km/h
(00:53 min/km)
2015-04 10 samochód 2743.98 km 2 dni 11:01:29 627.79 km 60.52 km/h
(00:59 min/km)
2015-03 1 marsz 5.03 km 04:19:06 5.03 km 4.75 km/h
(12:37 min/km)
2015-03 1 samochód 607.95 km 12:30:21 607.95 km 74.46 km/h
(00:48 min/km)
2015-02 5 samochód 1786.35 km 1 dzień 12:11:57 682.85 km 62.08 km/h
(00:57 min/km)
2015-01 9 samochód 982.07 km 1 dzień 02:10:50 545.48 km 43.25 km/h
(01:23 min/km)
2014-12 13 samochód 2465.52 km 2 dni 11:57:05 697.75 km 48.10 km/h
(01:14 min/km)
2014-11 10 samochód 3114.44 km 2 dni 14:47:15 683.02 km 64.33 km/h
(00:55 min/km)
2014-10 1 rower górski 19.40 km 01:50:20 19.40 km 13.08 km/h
(04:35 min/km)
2014-10 3 samochód 1610.46 km 1 dzień 03:49:22 664.88 km 79.08 km/h
(00:45 min/km)
2014-09 1 nartorolki 5.21 km 00:40:57 5.21 km 9.39 km/h
(06:23 min/km)
2014-09 14 samochód 2496.93 km 2 dni 07:42:43 617.09 km 55.22 km/h
(01:05 min/km)
2014-08 1 marsz 10.58 km 03:59:08 10.58 km 5.80 km/h
(10:19 min/km)
2014-08 3 spacer 15.22 km 05:28:43 6.04 km 4.09 km/h
(14:39 min/km)
2014-08 9 samochód 2884.24 km 2 dni 10:19:45 630.53 km 64.74 km/h
(00:55 min/km)
2014-07 2 rower górski 15.91 km 02:07:44 11.07 km 9.15 km/h
(06:33 min/km)
2014-07 3 spacer 12.49 km 05:02:04 5.98 km 4.01 km/h
(14:56 min/km)
2014-07 7 marsz 27.58 km 16:17:32 6.47 km 5.28 km/h
(11:21 min/km)
2014-07 14 samochód 2412.17 km 2 dni 01:15:29 494.12 km 58.80 km/h
(01:01 min/km)
2014-06 3 rower górski 43.96 km 05:40:09 32.90 km 8.62 km/h
(06:57 min/km)
2014-06 8 samochód 3165.92 km 2 dni 13:53:11 712.41 km 59.04 km/h
(01:00 min/km)
2014-05 13 samochód 4667.73 km 4 dni 01:09:10 700.21 km 66.44 km/h
(00:54 min/km)
2014-04 7 samochód 1516.35 km 1 dzień 08:27:24 503.69 km 57.79 km/h
(01:02 min/km)
2014-03 1 rower górski 4.21 km 01:35:36 4.21 km 5.03 km/h
(11:55 min/km)
2014-03 5 marsz 59.09 km 15:29:44 19.32 km 4.96 km/h
(12:04 min/km)
2014-03 15 samochód 5008.89 km 3 dni 19:54:00 818.11 km 66.24 km/h
(00:54 min/km)
2014-02 7 marsz 57.23 km 12:05:17 16.60 km 5.09 km/h
(11:46 min/km)
2014-02 16 samochód 4411.32 km 3 dni 12:26:55 717.80 km 52.88 km/h
(01:08 min/km)
2014-01 7 samochód 1526.67 km 1 dzień 03:35:35 659.57 km 62.00 km/h
(00:58 min/km)
2014-01 9 marsz 48.16 km 09:42:50 10.09 km 5.28 km/h
(11:21 min/km)
2013-12 1 samochód 21.23 km 00:47:29 21.23 km 27.66 km/h
(02:10 min/km)

Data Trasy Rodzaj aktywności Dystans Czas trwania Najdłuższa trasa
2014-01 1 samochód 29.23 km 00:00:00 29.23 km

Łączny dystans

Rodzaj aktywności Dystans
samochód 220505.78 km
inna 631.17 km
marsz 215.04 km
rower górski 128.05 km
spacer 39.68 km
nartorolki 5.21 km

Łączny czas

Rodzaj aktywności Czas trwania
samochód 200 dni 20:31:46
marsz 2 dni 15:53:06
inna 21:15:41
rower górski 15:48:09
spacer 14:14:29
nartorolki 00:40:57

Najdłuższa trasa (dystans)

Rodzaj aktywności Dystans
samochód 1217.60 km
inna 480.12 km
rower górski 32.90 km
marsz 19.32 km
spacer 6.04 km
nartorolki 5.21 km

Najdłuższa trasa (czas)

Rodzaj aktywności Czas trwania
samochód 1 dzień 14:54:08
inna 13:16:24
marsz 05:20:07
rower górski 03:16:01
spacer 02:55:45
nartorolki 00:40:57

Dystans (podział na lata)

Rok Aktywność Dystans
2017 inna 631.17 km
2017 samochód 24281.80 km
2016 samochód 95341.63 km
2016 spacer 7.41 km
2015 marsz 12.39 km
2015 rower górski 44.56 km
2015 samochód 65551.15 km
2015 spacer 4.54 km
2014 marsz 202.65 km
2014 nartorolki 5.21 km
2014 rower górski 83.49 km
2014 samochód 35309.94 km
2014 spacer 27.72 km
2013 samochód 21.23 km

Dystans (podział na sprzęt)

Sprzet Dystans
Dyskoteka 1995.13 km
Trek 6000 72.43 km